Check'N'Report Live
Vagtrundering, Rengøring, Sikkerhedstjek, Ejendomsservice o.s.v.

Runderingsopgaver kan være tidskrævende og opfølgningen ligeså. Vi har her 2 enkle og brugervenlige værktøjer til dine daglige tjek og runderingsopgaver!

Check'N'Report Live. Software som anvender QR koder eller NFC tags som Tjekpunkter. Fordelen er at disse Tjekpunkter kan aflæses med en almindelig Smart Phone. iPhone eller Android

Check'N'Report. Den nyeste version af vores DuraVagt software til aflæsning af Touch Memory knapper (iButtons), som sidder i rigtig mange virksomheder i dag.

Sådan anvendes programmet i dag!

  1. Runderingsopgaver i vagtselskaber, hvor vagten går sin runde og aflæser QR koder eller NFC brikker og laver bemækninger om lys som er tændt, døre der ikke er lukket, kaffemaskiner der ikke er slukket o.s.v.

  2. Ejendomsinspektion hvor inspektøren ser til at alt er som det skal være og er aftalt med kunden, det kunne være aflæsning af temperatur, elmåler, vandmåler eller andet der har interesse for at beskytte bygningen.

  3. Rengøringsopgaver hvor sanitøren dokumentere med skanning af QR kode at han / hun har været der og udført opgaven, og laver evt. dokumentation af forholdene ved hjælp af tekst eller billeder.

  4. Brandvagt rundering i Hoteller, Hospitaler og skibe - hvor der runderes for at se kontrollere at flugtveje, døre og gange ikke er spærret, så der kan evakueres hurtigt og sikkert i tilfælde af brand. Evt. tjekkes for uønskede personer m.v.

  5. Efterskoler og kostskoler, hvor der gåes runder for at sikre elever og bygninger, her tjekkes der ofte døre, vinduer, lys, maskiner og andet der kan være til fare.

  6. Offentlige institutioner, som ambassader, bygninger, områder med høje sikkerhedskrav, ofte institutioner med egne sikkerhedsfolk.

Herudover andvendes det også til periodiske tjek af sikkerhedsudstyr som hjertestartere, elevatorer, slukningsudstyr o.s.v.

På selve opgaven kan personen vejledes ved at der til de enkelte QR koder NFC brikker knyttes bemærkninger om hvad der skal huskes eller dokumenteres ved hvert enkelt tjekpunkt.

Dette gøres ved at der vises en tekst på telefonen når scanningen udføres.

Chek'N'Report Live udvikles i samarbejde med indtil nu - 43 partnere fordelt over hele verden, projektet har modtaget støtte fra den Europæiske Union's - Horizon 2020 research and innovation program under Grant Agreement No 719375.