Check'N'Report

Når sikkerhed og tilsyn skal dokumenteres

 1. Automatisk tilsynsrapport til dine kunder
 2. Sikkerhed for dine medarbejdere der arbejder alene
 3. Observationer med tekst, billeder og video 
 4. Planlægning af tilsynsopgaver
 5. Tilsynstags  QR-koder, NFC eller Beacons
 6. Gratis opstart og support 24/7

Mange har brug for at dokumentere medarbejderes tilstedeværelse på bestemte områder på bestemte tidspunkter, herunder dokumentere arbejdsopgaver / tilsyn.

Tilsynsrapporter for Vagtselskaber, Sommerhustilsyn, Hospitaler, Kommuner, Skoler, Hoteller, Skibe, Rengøring , Ejendomsadministration,
Kritisk infrastruktur o.s.v.

Check'N'Report
Check'N'Report

Tilsynsrunder / Inspektion og opfølgende rapportering er tidskrævende. 
Vi har enkle og brugervenlige værktøjer til dine daglige tilsyn og runderingsopgaver!

Scan          Kontroller        Rapporter


3 - Play teknologi

Vi kan anvende 3 typer Tjekpunkter

QR Kode
QR Kode
 1. Simpel
 2. Billig (Gratis)
 3. Firmalogo kan tilføjes
NFC Tag
NFC Tag
 1. Kan ikke kopieres
 2. Holdbar
 3. Perfekt ved dårlige lysforhold
Beacon
Beacon
 1.  Fjernaflæsning
 2. Automatisk scanning
 3. Effektiv

Og sidst men ikke mindst Virtuelle Tjekpunkter, her sætter man ikke noget op men beskriver tjekpunktets placering med en radius på et kort. Når medarbejder kommer ind i området sendes det automatisk til Web App'en.

Alle Tjekpunkter kan aflæses med en almindelig Smart Phone's. - iPhone eller Android.

Sådan anvendes Check'N'Report i dag!

 1. Runderingsopgaver i vagtselskaber, hvor vagten går sin runde og aflæser QR koder eller NFC brikker og laver bemækninger om lys som er tændt, døre der ikke er lukket, kaffemaskiner der ikke er slukket o.s.v.

 2. Ejendomsinspektion hvor inspektøren ser til at alt er som det skal være og er aftalt med kunden, det kunne være aflæsning af temperatur, elmåler, vandmåler eller andet der har interesse for at beskytte bygningen.

 3. Rengøringsopgaver hvor sanitøren dokumentere ved skanning af QR kode at han / hun har været der og udført opgaven, og evt. lavet dokumentation af forholdene ved hjælp af tekst eller billeder.

 4. Brandvagt rundering i Hoteller, Hospitaler og skibe - hvor der runderes for at se kontrollere at flugtveje, døre og gange ikke er spærret, så der kan evakueres hurtigt og sikkert i tilfælde af brand. Evt. tjekkes for uønskede personer m.v.

 5. Efterskoler og kostskoler, hvor der gås runder for at sikre elever og bygninger, her tjekkes der ofte døre, vinduer, lys, maskiner og andet der kan være til fare.

 6. Offentlige institutioner, som ambassader, bygninger, områder med høje sikkerhedskrav, ofte institutioner med egne sikkerhedsfolk.

Herudover anvendes det også til periodiske tilsyn af sikkerhedsudstyr som hjertestartere, elevatorer, slukningsudstyr o.s.v.

På selve opgaven kan personen vejledes ved at der til de enkelte QR koder eller NFC brikker knyttes bemærkninger om hvad der skal huskes eller dokumenteres ved hvert enkelt tjekpunkt.

Der kan tilknyttes en tekst til Tjekpunktet som vises på telefonen når scanningen udføres.

Check'N'Report udvikles i samarbejde med indtil nu - 43 partnere fordelt over hele verden, projektet har modtaget støtte fra den Europæiske Union's - Horizon 2020 research and innovation program under Grant Agreement No 719375.