Check'N'Report

Rundering og Rapportering for Vagtselskaber, Ejendomsadministration, Skoler o.s.v.

Check'NReport
Check'NReport

Rundering og opfølgende rapportering er tidskrævende. 
Vi har enkle og brugervenlige værktøjer til dine daglige tjek og runderingsopgaver!

Scan

Kontrolle´r

Rapporte´r


3 - Play teknologi

Vi kan anvende 3 typer Tjekpunkter

QR Kode
QR Kode

QR-Kode

 1. Simpel
 2. Billig (Gratis)
 3. Firmalogo kan tilføjes
NFC Tag
NFC Tag

NFC Tag

 1. Kan ikke kopieres
 2. Holdbar
 3. Perfekt ved dårlige lysforhold
Beacon Tag
Beacon Tag

Beacon

 1.  Fjernaflæsning
 2. Automatisk scanning
 3. Effektiv

Alle Tjekpunkter kan aflæses med en almindelig Smart Phone's. - iPhone eller Android.

Sådan anvendes Check'N'Report i dag!

 1. Runderingsopgaver i vagtselskaber, hvor vagten går sin runde og aflæser QR koder eller NFC brikker og laver bemækninger om lys som er tændt, døre der ikke er lukket, kaffemaskiner der ikke er slukket o.s.v.

 2. Ejendomsinspektion hvor inspektøren ser til at alt er som det skal være og er aftalt med kunden, det kunne være aflæsning af temperatur, elmåler, vandmåler eller andet der har interesse for at beskytte bygningen.

 3. Rengøringsopgaver hvor sanitøren dokumentere med skanning af QR kode at han / hun har været der og udført opgaven, og laver evt. dokumentation af forholdene ved hjælp af tekst eller billeder.

 4. Brandvagt rundering i Hoteller, Hospitaler og skibe - hvor der runderes for at se kontrollere at flugtveje, døre og gange ikke er spærret, så der kan evakueres hurtigt og sikkert i tilfælde af brand. Evt. tjekkes for uønskede personer m.v.

 5. Efterskoler og kostskoler, hvor der gås runder for at sikre elever og bygninger, her tjekkes der ofte døre, vinduer, lys, maskiner og andet der kan være til fare.

 6. Offentlige institutioner, som ambassader, bygninger, områder med høje sikkerhedskrav, ofte institutioner med egne sikkerhedsfolk.

Herudover andvendes det også til periodiske tjek af sikkerhedsudstyr som hjertestartere, elevatorer, slukningsudstyr o.s.v.

På selve opgaven kan personen vejledes ved at der til de enkelte QR koder eller NFC brikker knyttes bemærkninger om hvad der skal huskes eller dokumenteres ved hvert enkelt tjekpunkt.

Der kan tilknyttes en tekst til Tjekpunktet som vises på telefonen når scanningen udføres.

Chek'N'Report Live udvikles i samarbejde med indtil nu - 43 partnere fordelt over hele verden, projektet har modtaget støtte fra den Europæiske Union's - Horizon 2020 research and innovation program under Grant Agreement No 719375.

Ny smart brugergrænseflade

Forbedret brugeroplevelse er klar

Check'N'Report Mobil App
Check'N'Report Mobil App


Helt ny brugergrænseflade gør det meget nemmere at navigere i Mobil App'en.

Check'N'Report Mobil App udvikles hele tiden og en af de ting vi har hørt er at det var for nemt at komme til at aktivere S.O.S. ved en fejl fordi den lå for tæt på Multimedie knappen.

Det har vi taget ad notam og forbedret App'en så S.O.S knappen er flyttet til bunden, hvor man ligeledes kan tænde lommelygten og få en ny lokation, samt ikke mindst starte Push To Talk (PTT) - som er en del af Check'N'Report Pro versionen.

Af nye funktioner som er kommet til med vores nye Check'N'Report Pro, skal nævnes:

 • Fingerprint login
 • Flere billeder på hver Observation
 • Mobile formularer (som man selv opbygger)
 • En tidslinje side.

Og sidst men ikke mindst en mere intuitiv måde at bruge App'en på.

Hent den nye Mobil App her. 

NB!! Både ny og gammel Mobile App kan bruges samtidig.