Support Check'N'Report

Vejledninger og dokumentation

Check'N'Report er en dansk tilpasset version af QR-Patrol - som bliver udviklet som et fælles projekt med mange partnere og med støtte fra EU's inovationsprogram.

Vi vil på denne side i nogle tilfælde bruge materiale som er fremstillet til brug af alle partnere.

Der vil derfor være materiale på Engelsk.

Brugervejledning WebApp

Brugervejledning Mobile

Guider til hvordan man bruger den Avancerede Rapportdesigner i GOLD versionen.
Denne del af Check'N'Report er på Engelsk ligesom vejledningerne.


Herunder vil vi løbende vise de viedoer vi producerer for en bedre forståelse af Check'N'Report og vise videoer der er specielt ønsket for at demonstrere en specifik funktionalitet.

 Videoer


I denne video forsøger vi at give et lille overblik over Check'N'Report, hvilke elementer består den af.

I andre videoer vil vi gå i dybden og beskrive de enkelte funktioner i Check'N'Report.

Video som viser hvordan vi med Mobil App'en opsætter og registrerer QR-kode / NFC tjekpunkter til scanning på en kundes område.

Disse Tjekpunkter kan lægges ind i planlagte runderinger og rapporteres hvis de ikke bliver scannet inden for det aftalte tidsinterval.


Denne video viser hvordan man bruger kan bruge Check'N'Report Mobil App til f.eks. registrere aflæste temperaturer i et rum.

Specielt tomme ejendomme kan let tage skade hvis alt fryser til om vinteren og derfor kan det være hensigtsmæssigt at holde øje med temperaturen for at undgå skader.