Efterskoler

Sikrer at der er dokumentation for sikkerheden på skolen

Kost og Efterskoler

Idrætsefterskolen Grønsund
Idrætsefterskolen Grønsund


En efterskole er en speciel arbejdsplads med mange mennesker hele døgnet. Elever, personale og lærere.

Derfor er der specielle forholdsregler for hvordan man håndterer sikkerheden og specielle procedurer for hvordan man sikrer både efterskolens områder, elever og ansatte, og i mange tilfælde er der vedtaget og beskrevet forskellige procedurer for hvordan dette gøres.

Dokumentation af det vedtagne kan imidlertid være en besværlig størrelse og vi ser derfor i stigende grad at nogle efterskoler f.eks. Idræts Efterskolen Grønsund på Bogø, har valgt at tage et værktøj Check'N'Report i brug for at dokumentere og rapportere hvad vagthavende ser på sine runder. 

Rapporter sendes automatisk til ledelse og andre interessenter.

Bruger Check'N'Report til at dokumentere deres aften og natterunder, hvor de sikrer at alt er i orden. At døre og vinduer er lukker, kogeplader er slukket, elever på området o.s.v.. Alt der kunne kompromittere sikkerheden.

Vagthavende går en eller flere runder og Scanner Tjekpunkter placeret de steder på skolen der ønskes kontrolleret.

Eksempel Checkpoints:

Indgang bygning 1, Køkken, Udgang bygning 1, Spisestuen hus 2, Udgang hus 2. Ridehuset, Hallen, Kontoret, Udgang til rygeområde, o.s.v.