Logo på Rapporter og foto på Vagt/Person 

Enter subtitle here

Logo på Rapporter og foto påVagt / Person

Vagt foto vil blive vist for hver Vagt og under Vagt Sporing, det gør det nemmere at vise og hurtigt identificere personen.

Start her:

Upload firma logo

Gå til Virksomhed --> Firmaoplysninger

Tryk på Ændre i "Firma Logo" sektionen

Tryk på + ikonet, vælg fil fra din PC og tryk på Upload

*Note: Kun .png, .jpg filer supporteres - max størrelse 512 KB.

Tryk Gem for at gemme, eller Afbryd for ikke at gemme.

Du kan til enhver tid slette Firma logo ved at trykke på Delete i "Firma Logo" sektionen.

Upload Vagt/Person foto

Gå til Virksomhed --> Vagter

Vælg Vagt/Person og tryk på Ændre

Tryk + i "Vagt billedet" setionen, for at vælge og uploade det ønskede billede.

*Note: Kun .png, .jpg filer supporteres - max størrelse 512 KB.

Tryk Gem for at gemme.

Du kan til enhver tid slette Vagt/person ved at trykke på Delete (-) i "Vagt Logo" sektionen. 

Har du spørgsmål kontakt os endeligt!